Westa Ei60

Główne zalety:

– niesymetryczna budowa z klipsami szybowymi od strony wewnętrznej ułatwiająca i skracająca montaż szyb do minimum. System zapewnia wizualność kompatybilną z innymi, bezklasowymi systemami. Jednostronne mocowanie szkła umożliwia szklenie dużo szerszych pakietów szklenia w porównaniu do stosowanych obecnie przez konkurencję

– mocowanie szkła za pomocą jednego elementu znacznie skraca i zdecydowanie ułatwia montaż. Ciężar szklenia jest bezpośrednio przenoszony na profile, czyli główne elementy konstrukcyjne co pozwoliło zdecydowanie zoptymalizować elementy mocujące

– taśmy pęczniejące p-pożarowe są ograniczone specjalnymi kanałami prowadzącymi co praktycznie uniemożliwia ich „odpadanie” w czasie użytkowania

– klipsowanie szkła jest całkowicie bezkolizyjne z elementami mocującymi szkło. Wyeliminowane zostały wszelkie operacje praskami pneumatycznymi dla tej czynności

– system jest montowalny od 20 do 40% szybciej w porównaniu do systemów istniejących na rynku.